» Od TEGO w pierwszej kolejności zależy Twoje szczęście i ZDROWIE (wynik 75 lat badań)